ผู้สนับสนุนหลัก

กรุงเทพมหานคร

ผู้สนับสนุนหลัก

พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง กรุงเทพมหานคร

เปิดดู 219 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท พระราชวัง

พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง ตั้งอยู่บริเวณหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวิมานเมฆเป็นพระราชวังที่ทำจากไม้สักทองทั้งหลัง เดิมตั้งอยู่บนเกาะสีชังสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และได้ชะลอมาไว้ ณ สถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 24 44 ภายในพระที่นั่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ 81 ห้อง มีคลองล้อมรอบ อาทิ คลองคาบแผ่นกระจกคลองรางเงิน อ่างหยก ภายในบริเวณร่มรื่น สวยงาม พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง ตั้งอยู่ในบริเวณด้านหน้าของพระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นที่รวบรวมรถม้าพระที่นั่งโบราณซึ่งใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 รวม 13 คัน รถม้าแต่ละคันมีความสง่าสวยงาม และถือว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะได้เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ พระที่น ั่งวิมานเมฆ และพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง เปิดให้ชมทุกวัน เว้นวันหยุดประจำปี คือ 1 มกราคม, 12 สิงหาคม, 22 ตุลาคม และ 5 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่50 บาท เด็ก 20 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า

ดูแผนที่ตั้งของ "พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง"


Warning: simplexml_load_file(http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87?max-results=4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 176

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87?max-results=4" in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 178

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทพระราชวัง ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "พระที่นั่งวิมานเมฆและพิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง"