ผู้สนับสนุนหลัก

บึงกาฬ

ผู้สนับสนุนหลัก

บึงโขงหลง บึงกาฬ

เปิดดู 465 ครั้ง ความน่าสนใจ ประเภท เขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงนิเวศ เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 8,064 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาโครงการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2523 และประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง เมื่อปี 2525 บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติอันดับที่ 1,098 ของโลก (Wetland of International Importance) ประกาศขึ้นทะเบียนปี พ.ศ. 2544 มีพื้นที่กว่า 22 ตารางกิโลเมตร ยาว 13 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกน้ำกว่า 100 ชนิดที่หาดูได้ยาก มีปลาที่หาดูยากคือ ปลาบู่แคระ

แหล่งข้อมูล: thai.tourismthailand.org
 

ดูแผนที่ตั้งของ "บึงโขงหลง"


Warning: simplexml_load_file(http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87?max-results=4): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 410 Gone in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 176

Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/-/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87?max-results=4" in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 176

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/getcheap/public_html/hotelthaibooking.com/inc/function.php on line 178

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในประเภทเขื่อน, ฝาย, ทะเลสาบ ดูทั้งหมด

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในจังหวัดบึงกาฬ ดูทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "บึงโขงหลง"